Logo de functionaris

Dossier handhaving

Overzicht handhaving van de AVG

LandDatumOvertrederSanctieWegensArtikelen
05-04-2019Onbekende politieke partij€35.000Datalek niet tijdig gemeld bij autoriteiten33 AVG
26-03-2019Bisnode€220.000Niet voldoen aan informatieplicht14 AVG
18-03-2019TAXA 4X35€160.000Schending van het beginsel van 'opslagbeperking'5 AVG
18-02-2019Lands Authority€5.000Onvoldoende passende beveiligingsmaatregelen32 AVG
23-01-2019Kolibri Image€5.000Het niet sluiten van een verwerkersovereenkomst28 AVG
21-01-2019Google€50mOnrechtmatige verwerkingsgrond6 AVG
29-11-2018Uber€600.000Datalek niet tijdig gemeld bij autoriteiten34a Wbp        (33 AVG)
21-11-2018Knuddles€20.000Onvoldoende passende beveiligingsmaatregelen32 AVG
12-11-2018Nationale Politiemax. €320.000Onvoldoende passende beveiligingsmaatregelen35 Wpg 
09-08-2018Theodoor Gillesen Bank€48.000Niet voldoen aan een inzageverzoek35 Wbp        (15 AVG)
31-07-2018UWVmax. €900.000Onvoldoende passende beveiligingsmaatregelen32 AVG
01-07-2018Centro Hospitalar Barreiro Montijo€400.000Schending van 'privacy by design'25 AVG
Eind 2017Menzis€50.000Onvoldoende passende beveiligingsmaatregelen

13 Wbp        (32 AVG)

Laatste update: 10 april 2019 om 16:50 uur

In bovenstaande tabel geldt dat alle handhavingsmaatregelen die door het AP zijn gepubliceerd of bekendgemaakt na 25 mei 2018 (van toepassing worden AVG) zijn opgenomen. Dit heeft als gevolg dat er ook besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn opgenomen met als wettelijke basis de vóór 25 mei 2018 geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Tussen haakjes is onder de kolom artikelen het equivalent van het Wbp-artikel onder de AVG opgenomen. 

Niet alle maatregelen worden openbaar gemaakt door de Data Protection Authorities. Suggesties zijn daarom meer dan welkom. Mail en tip ons via: info@defunctionaris.nl