Nieuws

juni 16, 2019

La Liga bestraft voor het afluisteren van voetbalfans via de officiële app

Op 12 juni 2019 is de Spaanse voetbalbond La Liga door de privacywaakhond bestraft met een boete van €250.000,-. Via de officiële La Liga-app, waarin de wedstrijdstanden voor de eerste en tweede divisie worden bijgehouden, werden gebruikers via de microfoon van hun mobiele telefoon ‘afgeluisterd’. Via de microfoon werd er meegeluisterd naar welke wedstrijden de appgebruiker keek. Omdat de app ook de locatie van de gebruiker verzameld, kan gekeken worden of er op dat adres een tv-abonnement is ingeschreven. De bond hoopte zo op te kunnen treden tegen het illegaal streamen van Spaanse voetbalwedstrijden. Gebruikers waren echter niet geïnformeerd over de ‘afluisterpraktijken’ van de voetbalbond.

De Spaanse privacytoezichthouder is van mening dat de handelswijze van La Liga een zeer ernstige inbreuk is op het transparantiebeginsel uit artikel 5 en 13 van de AVG. Het transparantiebeginsel houdt in dat als persoonsgegevens verzameld worden, de appgebruikers daarover helder en volledig geïnformeerd moet worden. Dat La Liga de appgebruikers totaal niet wees op het feit dat er via de microfoon werd meegeluisterd, was voor de toezichthouder ook aanleiding om een boete van €250.000,00 op te leggen. La Liga heeft inmiddels aangegeven het niet met de boete eens te zijn en in beroep te gaan bij de Spaanse rechter.

Op basis van de recent gepubliceerde boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zou een soortgelijke overtreding van artikel 5 AVG in Nederland worden bestraft met een basisboete van €525.000,- en die afhankelijk van de omstandigheden kan worden verlaagd tot €300.000,- of worden verhoogd tot €750.000,- (derde boetecategorie).

Bron: link