Nieuws

januari 23, 2019

Kolibri Image | Boete voor het niet sluiten van een verwerkersovereenkomst

De privacytoezichthouder van de Duitse deelstaat Hamburg heeft op 17 december 2018 een boete opgelegd van €5.000,- aan scheepvaartbedrijf Kolbri Image. De achterliggende reden voor deze boete was dat Kolibri Image tot dusver had geweigerd om een verwerkersovereenkomst met een van haar klanten af te sluiten.

Artikel 28 lid 3 AVG verplicht bedrijven om afspraken te maken over de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken worden in een verwerksovereenkomst vastgelegd. In een verwerkersovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over het onderwerp en de duur van de verwerking van persoonsgegevens, de reden en het doel van deze verwerking, de soorten  persoonsgegevens, wie de betrokkenen zijn en de rechten en plichten die partijen onderling hebben. 

Mocht u vragen hebben over de verplichting tot het opstellen van een verwerkersovereenkomst, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.