Nieuws

mei 28, 2019

Belgische privacyautoriteit legt AVG-boete op aan burgemeester

Op 28 mei heeft de Belgische privacywaakhond – de Gegevensbeschermingsautoriteit – een boete van €2.000,00 opgelegd aan een burgemeester. Deze burgemeester heeft persoonsgegevens, die hij heeft verkregen uit de gemeentelijke administratie, gebruikt heeft voor zijn verkiezingscampagne.

De betrokkenen hadden via een architect contact met de burgemeester om een vergunning aan te vragen voor een bestemmingsplanwijziging. De architect had in deze mails naar de burgemeester de betrokkenen in kopie gezet. Een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, stuurde de burgemeester een verkiezingsbericht naar de betrokkenen.

De AVG stelt dat de persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke verzamelt (zoals de e-mailadressen die de burgemeester heeft verkregen) moeten worden verwerkt op basis van één van de in de AVG opgenomen grondslagen en niet verder mogen worden verwerkt dan noodzakelijk is om deze doeleinden te bereiken. Het hergebruiken van de e-mailadressen die worden verkregen in het kader van een bestemmingsplanwijziging voor een verkiezingscampagne gaat in tegen het beginsel van doelbinding en is om die reden een inbreuk op artikel 6 AVG.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft bij het opleggen van de boete rekening gehouden met de aard, de ernst en de duur van de inbreuk op de AVG en legt om die reden een (bescheiden) geldboete op van €2000,00.

Bron: link