Nieuws

januari 10, 2019

Tsjechische school bestraft vanwege het plaatsen van foto’s van oud- medewerker op Facebook

Op 10 januari heeft het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens (UOOÚ) in Tsjechië een boete van Kč10.000,00 (omgerekend €386,00) opgelegd aan een scholengroep. De klacht werd bij de toezichthouder ingediend door een voormalige lerares van de school. De schooljuf had meerdere keren  aan de directrice van de scholengroep gevraagd om haar foto’s te verwijderen van de Facebook-pagina van de school.

Na het beëindigen van haar proeftijd vroeg ze de schooldirectrice schriftelijk om haar foto’s en naam van de Facebook-pagina van de school te verwijderen. De lerares werkte inmiddels ergens anders, maar haar klanten bleven haar associëren met deze scholengroep. De directrice gaf hier geen gehoor aan.

De privacywaakhond komt in actie

Het Bureau heeft vervolgens – naar aanleiding van de klacht van de lerares – een brief geschreven waarin werd aangegeven dat persoonsgegevens enkel verwerkt mogen worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verzameld (artikel 5 van de AVG) en dat de school als verwerkingsverantwoordelijke een gegronde reden moet hebben om de persoonsgegevens te verwerken (artikel 6 van de AVG). In dit geval was het duidelijk dat het dienstverband van de vrouw was beëindigd en dat het publiceren van namen en foto’s van voormalige werknemers op Facebook in strijd is met de AVG. De foto’s moesten dus onmiddellijk van het internet verwijderd worden. Ook hierop reageerde de scholengemeenschap niet.

De Autoriteit stelt dat de openbaarmaking van persoonsgegevens van voormalige werknemers op een Facebook-profiel inclusief hun foto in dit geval theoretisch mogelijk zou zijn met hun voorafgaande toestemming, die de vrouw niet had gegeven. Volgens het Bureau is er geen andere rechtsgrond in artikel 6 lid 1 van de AVG om de publicatie van deze persoonsgegevens op te baseren. De school handelde om die reden in strijd met dit artikel en het Bureau besloot om over te gaan tot het opleggen van de boete.

Tips!

Ook voor u geldt dat, wanneer u persoonsgegevens verwerkt, u zich ervan bewust moet zijn dat de situatie kan wijzigen (bijvoorbeeld door het eindigen van een arbeidsrelatie) en dat dit gevolgen kan hebben voor de gekozen grondslag op basis waarvan uw bedrijf  persoonsgegevens verwerkt. Houd in uw verwerkingsregister dus goed bij op basis van welke grondslag u persoonsgegevens verwerkt. Twijfelt u of de door u verzamelde persoonsgegevens correct worden verwerkt, neem dan contact op met De Functionaris.

Bron: link