Nieuws

februari 18, 2019

Maltese toezichthouder legt boete op wegens onvoldoende beveiligingsmaatregelen

De Malthese toezichthouder heeft een boete van €5.000 opgelegd aan de Lands Autority, een overheidsinstantie die zich bezighoudt met het beheren en onderhouden van grond in het bezit van de Maltese overheid.

Doordat de beveiliging van de Lands Autority's website niet juist was ingesteld, kon 10GB aan persoonsgegevens gemakkelijk worden ingezien via het internet. Het betrof onder andere correspondentie tussen de Autority en betrokkenen. 

De Autority overtreedt hiermee de in artikel 32 AVG genoemde verplichting om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen. De Autority is op grond van dit artikel verplicht om alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen.

Op basis van de recent gepubliceerde boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zou een dergelijke overtreding in Nederland worden bestraft met een basisboete van €310.000 en die afhankelijk van de omstandigheden kan worden verlaagd tot €120.000 of worden verhoogd tot €500.000 (tweede boetecategorie).

Bron: link