Nieuws

maart 18, 2019

Deens taxibedrijf beboet wegens onjuiste verwerking van persoonsgegevens

De Deense privacy-toezichthouder (de Datatilsynet) heeft op 18 maart 2019 bekendgemaakt dat zij een boete van kr. 1.200.000,00 (omgerekend €160.000) heeft opgelegd aan het taxibedrijf ‘TAXA 4X35’. De achterliggende reden voor het opleggen van deze boete was dat de anonimiseringsprocedure in strijd was met het beginsel van opslagbeperking als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub e AVG. Daarnaast voldeed het taxibedrijf niet aan het beginsel van minimale gegevensverwerking op grond van artikel 5 lid 1 onder c AVG doordat zij de telefoonnummers van klanten gedurende vijf jaar langer had opgeslagen dan strikt noodzakelijk was.

Ook voldeed TAXA niet aan de verantwoordingplicht uit artikel 5 lid 2 AVG, omdat het bedrijf niet kon uitleggen met welk programma het telefoonnummer van de klant is opgeslagen. Ten slotte had het bedrijf de anonimiseringsprocedure niet (afdoende) gedocumenteerd. Waardoor de toezichthouder zich genoodzaakt zag een boete op te leggen van omgerekend €160.000.

Op basis van de recent gepubliceerde boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zou een dergelijke overtreding in Nederland worden bestraft met een basisboete van €625.000 en die afhankelijk van de omstandigheden kan worden verlaagd tot €350.000 of worden verhoogd tot €900.000 (derde boetecategorie).

Bron: link