Nieuws

april 05, 2019

Hongaarse toezichthouder beboet politieke partij wegens achterhouden van een datalek

De Hongaarse Privacywaakhond (NAIH) heeft een boete van Ft 11.000.000 (omgerekend €35.000) opgelegd aan een onbekende politieke partij, wegens het achterhouden van een datalek. 

Op grond van artikel 33 AVG moet een datalek binnen 72 uur na ontdekking worden gemeld bij de desbetreffende toezichthouder. Niet elk datalek hoeft hierbij te worden gemeld, de wet heeft hier een een aantal voorwaarden voor gesteld. 

Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of is er om een andere reden sprake van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens dan moet een datalek worden gemeld bij de toezichthouder. Een melding doen is bijvoorbeeld verplicht wanneer het gaat om gevoelige gegevens zoals het lidmaatschap van een politieke partij. De polieke partij had om deze reden melding moeten maken van het lek. 

De Hongaarse toezichthouder zag zich om die reden genoodzaakt om een boete op te leggen van €35.000. Op basis van de recent gepubliceerde boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zou een dergelijke overtreding in Nederland worden bestraft met een basisboete van €625.000 en die afhankelijk van de omstandigheden kan worden verlaagd tot €350.000 of worden verhoogd tot €900.000 (derde boetecategorie).

Bron: Link