Nieuws

januari 21, 2019

Google | Monsterboete van 50 miljoen voor techgigant Google

De Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) heeft op 21 januari 2019 de hoogste AVG-boete tot dusver opgelegd aan de Amerikaanse tech-gigant Google. De Algemene Verordening Gegevensbescherming moet het onzichtbaar en ongecontroleerd verzamelen van persoonsgegevens tegengaan. Het overtreden van de AVG kan leiden tot een hoge boete van de privacy-toezichthouder. Zo ondervond ook Google, die een boete kreeg opgelegd van maar liefst €50.000.000,-, onder andere wegens het schenden van het in artikel 5 lid 1 onder a van de AVG neergelegde transparantiebeginsel.

Transparantie

Het transparantiebeginsel houdt in dat Google helder dient te zijn tegenover haar gebruikers dat hun persoonsgegevens worden verwerkt. De aan de gebruikers meegedeelde informatie over de verwerking van persoonsgegevens moet eenvoudig te raadplegen zijn en moet in eenvoudige taal aan de gebruiker worden meegedeeld.

Het databedrijf kreeg van de toezichthouder daarentegen het verwijt dat zij belangrijke informatie over de gegevensverzameling via Google te ‘verstoppen’ achter onnodig veel schermen met instellingen. In sommige gevallen was de informatie pas te raadplegen na 5 of 6 verschillende menu’s te hebben doorgeklikt.

Daarnaast heeft Google de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt te algemeen en te vaag omschreven. Het idee werd gewekt dat de verwerking van gegevens niet door toestemming van de gebruiker plaatsvond, maar dat Google een gerechtvaardigd belang had bij het verzamelen van de gegevens.

Toestemming

Google geeft aan dat het toestemming verkrijgt van haar gebruikers om gegevens te verzamelen voor gepersonaliseerde advertenties. Volgens CNIL voldoet Google echter niet aan de voor toestemming geldende voorwaarden. De toestemming van Google was namelijk niet ‘ondubbelzinnig’, dit houdt in dat je een verwerking meerdere doelen hebt, moet je voor elk doel afzonderlijk om toestemming vragen.

Ook in dit geval houdt Google belangrijke informatie achter. Zo wordt de informatie over gegevensverwerking (opnieuw) verspreid over meerdere tabbladen. Ook wordt de gebruiker niet gewezen op het feit dat hij ook automatisch toestemming geeft voor gegevensverzameling door de andere diensten van Google zoals Google Search, YouTube, Google Maps, Gmail, Google Pictures en de Playstore. Op basis hiervan oordeelt CNIL dat de verkregen toestemming niet voldoet aan de eis van ‘ondubbelzinnigheid’. Er wordt immers in een keer toestemming gegeven voor gegevensverwerking door meerdere diensten.

Boete

Ondanks het feit dat Google in het verleden maatregelen heeft genomen om gebruikers beter te informeren over gegevensverwerking, heeft de toezichthouder alsnog besloten om handhavend op te treden en een boete van €50.000.000 op te leggen. De toezichthouder was namelijk van mening dat Google een inbreuk maakt op het recht van gebruikers om te weten wat er met hun gegevens gebeurt. Ten slotte weegt mee dat het Google-platform Android door miljoenen Fransen wordt gebruikt en het verdienmodel dat het bedrijf heeft opgebouwd met gegevensverzameling. Google heeft overigens al aangegeven de boete aan  te zullen vechten tot het Hof van Justitie.