Nieuws

juni 03, 2019

Deense privacyautoriteit legt haar tweede AVG-boete op aan meubelmaker

Op 3 juni heeft de Deense privacy-waakhond 'Datatilsyned' een boete van €201.000 opgelegd aan meubelbedrijf IDdesign wegens het overtreden van de AVG. De overtreding kwam aan het licht tijdens een inspectiebezoek in het najaar van 2018. Tijdens dit bezoek bleek dat de meubelmaker persoonsgegevens van 385.000 klanten langer heeft bewaard dan noodzakelijk was.

Het bedrijf negeerde in een oud computersysteem haar eigen bewaartermijnen en in het nieuwe computersysteem nam het bedrijf überhaupt geen moeite om een bewaartermijn vast te stellen.

Volgens de gegevensinspectie had IDdesign hierdoor niet voldaan aan het beginsel van ‘opslagbeperking’ uit artikel 5 onder e AVG. Dit beginsel houdt onder andere in dat de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens beperkt moet blijven tot wat noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij in eerste instantie zijn verzameld. Hierbij is het hoofdzakelijk van belang dat er wordt gezorgd dat de opslagperiode van de persoonsgegevens zo kort mogelijk wordt gehouden.

Op basis van de recent gepubliceerde boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zou een soortgelijke overtreding van artikel 5 AVG in Nederland worden bestraft met een basisboete van €525.000,- en die afhankelijk van de omstandigheden kan worden verlaagd tot €300.000,- of worden verhoogd tot €750.000,- (derde boetecategorie).

Bron: link