Nieuws

april 16, 2020

Voyeurs niet veilig voor AVG

Op 9 juli 2019 werd er bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit (AEPD) een claim ingediend tegen een privaat persoon, omdat deze onvoldoende rechtsgrond had om gegevens te verwerken. De persoon in kwestie werd ervan verdacht op het strand foto’s te hebben gemaakt van zwemmende dames, om deze vervolgens voor seksuele doeleinden te gebruiken en te verspreiden.

De opname van de beelden waren zonder toestemming gemaakt. De zwemmers, allemaal tieners, waren op de foto’s zich zichtbaar niet bewust van het feit dat ze gefotografeerd werden. Het excuus van de Spaanse voyeur, dat de gefotografeerde personen zijn “neven en nichten” waren, kon niet aannemelijk gemaakt worden en daardoor door het Spaanse agentschap voor persoonsbescherming verworpen. De handeling van de man had alleen mogen plaatsvinden met expliciete toestemming van de betrokkenen. Het recht op eer, persoonlijke en familiale privacy en zelfbeeld is door de voyeur met voeten getreden. Het feit dat de beelden in een openbare ruimte zijn verkregen, betekent niet dat betrokkenen afstand hebben gedaan van hun privacy-rechten. De gegevensbeschermingsautoriteit geeft daarnaast aan dat het in de huidige tijd, waarin vrijwel alle burgers mobiele apparaten hebben, het niet ongebruikelijk is dat foto’s van openbare plaatsen worden verspreid op sociale netwerken of tussen individuen. In het geval van de voyeur zijn de verkregen foto’s niet het gevolg van toeval, maar van doelbewust handelen en geheimhouden door de verdachte. Mensen worden volgens de AEPD op deze wijze in het diepst van hun privacy getroffen. De AEPD acht het daarnaast noodzakelijk om de bescherming van beeldmateriaal als persoonsgegevens te versterken, om dergelijk invasief gebruik van technologie terug te dwingen.

Op basis van geconstateerde overtredingen gaf de AEPD een boete van €4.000 aan de gesnapte voyeur.