Nieuws

oktober 15, 2020

Onderzoekers stomverbaasd over ontwikkelingen Privacy Shield

In juli van dit jaar heeft het Europese Hof van Justitie het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaard in de zaak Schrems II. Deze uitspraak hield in dat organisaties in de EU geen persoonsgegevens aan de VS mogen doorgeven op grond van het Privacy Shield. De AVG stelt dat persoonsgegevens niet zomaar mogen worden doorgegeven aan personen of organisaties die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals de VS. In navolging van deze uitspraak heeft de Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems met zijn stichting noyb (none of your business) meerdere klachten ingediend bij diverse Europese privacy-waakhonden. Nu heeft de stichting noyb een rondgang gedaan bij 33 internationale bedrijven met de vraag hoe zij invulling geven aan de uitspraak van het Europees Hof.

De 33 bedrijven, waaronder Apple, eBay, Microsoft, Twitter en WhatsApp zijn benaderd met een aantal vragen die duidelijk moeten maken of ze zich zullen houden aan het vonnis van het Europese Hof, of dat ze op oude voet doorgaan. De bedrijven werd vragen gesteld als of ze data buiten de EU opslaan,  op welke juridische basis ze deze data opslaan, of ze zich bij het opslaan van de data beroepen op Amerikaanse wetgeving en welke technische maatregelen worden genomen zodat persoonsgegevens niet worden onderschept door de Amerikaanse overheid. In een persbericht laat noyb weten verbaasd te zijn dat zoveel bedrijven niet in staat waren om fatsoenlijk antwoord te geven. Bedrijven als Airbnb, Netflix en WhatsApp reageerden zelfs helemaal niet. Veel andere bedrijven verwezen in hun antwoord slechts naar hun privacyverklaring, waarin gedetailleerde informatie verder ontbrak.

Noyb geeft aan dat bepaalde antwoorden van bedrijven ook niet gerust stellen. Het softwarebedrijf Slack gaf bijvoorbeeld aan dat ze niet “vrijwillig” gegevens zullen afstaan aan overheden, wat volgens noyb geen antwoord is op de vraag of het bedrijf onder Amerikaanse wetgeving verplicht is dergelijke informatie af te staan. Microsoft geeft op alle vragen antwoord, maar geeft ook aan op oude voet door te zullen gaan waarbij persoonsgegevens van Europese burgers nog steeds worden gedeeld en opgeslagen in de Verenigde Staten.

Het persbericht besluit met te stellen dat de onderzoekers stomverbaasd waren over het grote aantal bedrijven dat niet in staat was om te antwoorden, of om slechts standaardantwoorden te geven die niet op de vragen ingingen. Het heeft er volgens noyb alle schijn van dat het grootste gedeelte van de ondervraagde bedrijven nog geen plan heeft hoe ze verder moeten.

Bij De Functionaris zullen we de ontwikkelingen omtrent het Privacy Shield en de activiteiten van noyb nauwlettend in de gaten houden. Mocht u ondertussen vragen hebben over de wijze waarop De Functionaris uw bedrijf kan ondersteunen bij privacy vraagstukken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.