Nieuws

augustus 11, 2020

Samenwerking met DataMask

Bij de Functionaris streven wij ernaar een passende oplossing te vinden voor privacy vraagstukken binnen iedere organisatie. Of het nu gaat om een grote zorginstelling, of om een klein commercieel bedrijf, de AVG raakt het handelen van alle organisaties die met persoonsgegevens werken. We adviseren u over het aangaan van verwerkersovereenkomsten, we kunnen uw verwerkingsregister en -activiteiten doorgrondelijk en inzichtelijk maken, maar we kunnen bijvoorbeeld ook een Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer leveren, mocht u deze zelf niet voor handen hebben, of wanneer uw FG een helpende hand nodig heeft. Kortom; wij denken graag met u mee over een aanpak die het beste bij uw organisatie past. De Functionaris heeft inmiddels een aantal samenwerkingen, waarbij uitwisseling van expertise, oplossingen en ervaringen bijdragen tot het optimaliseren van onze dienstverlening. In dit artikel willen we graag een van deze partners uitlichten, namelijk DataMask.

DataMask

DataMask is een bedrijf dat gebruiksvriendelijke software levert waarmee het risico op datalekken door onzorgvuldig anonimiseren wordt geminimaliseerd. Anonimiseren is een methode waarbij persoonsgegevens op een dusdanige manier worden bewerkt dat deze niet te herleiden zijn tot een persoon. Wanneer een document eenmaal is geanonimiseerd, is deze volledig ontdaan van alle persoonsgegevens en valt daarmee buiten de reikwijdte van de databeschermingsregels. Het komt er dus grofweg op neer dat wanneer alle persoonsgegevens in een document zijn geanonimiseerd, de AVG niet meer van toepassing is. Ondanks het gegeven dat de privacywetgeving dan niet meer van kracht is, moet men zich nog wel steeds aan de geldende veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen houden tijdens dataverwerking.

Met behulp van de software van DataMask kunnen gebruikers, zoals griffiers, beleidsmedewerkers of juristen zelf in staat worden gesteld om het anonimiseren op een efficiënte wijze uit te voeren. Het doel van DataMask is het leveren van de effectiefste oplossing voor het vraagstuk: Hoe deel of publiceer ik documenten die persoonsgegevens bevatten op een wijze die compliant is aan de privacywetgeving. De software van DataMask gebruikt Artificial Intelligence technieken, zoals Natural Language Processing en valt naar eigen voorkeur te configureren. Door het instellen van bepaalde regels of sjablonen kunnen door u veelgebruikte (standaard)documenten op uniforme wijze worden geanonimiseerd.

Het bedrijf brengt een unieke mix professionals bij elkaar, zoals IT-specialisten in Artificial Intelligence, ontwikkelaars van maatwerk softwareapplicaties , Legal professionals en privacy experts. Dit is voor De Functionaris een belangrijke reden geweest om een partnership aan te gaan met DataMask. De specifieke kennis die wij in huis hebben geeft ons de mogelijkheid om antwoorden te bieden op vragen zoals;

  • Wanneer moet ik anonimiseren?
  • Wat moet er wel/niet worden geanonimiseerd?
  • Hoe verwerk ik het anonimiseringsproces in mijn verwerkingsregister?
  • Moet ik een DPIA uitvoeren op het proces van anonimiseren?

Deze kennis met betrekking tot de AVG sluit mooi aan bij de doelstellingen en het werkgebied van DataMask. Zo leveren we bijvoorbeeld Functionarissen Gegevensbescherming die als consultant op kunnen treden bij vragen naar juridische expertise vanuit overheden of andere instellingen. Interesse in DataMask? U kunt via ons een demonstratie aanvragen, vervolgens laten wij u zien welke toegevoegde waarde de DataMask software uw organisatie kan bieden.