Nieuws

november 27, 2018

Toestemmingstrauma: Britse toezichthouder waarschuwt The Washington Post

The Washington Post kreeg vorige week een flinke tik op de vingers van ICO, de Britse toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naar aanleiding van een klacht deed ICO onderzoek naar de wijze waarop The Washington Post toestemming vraagt voor het plaatsen van tracking-cookies. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de wijze waarop de Amerikaanse kwaliteitskrant toestemming vraagt voor het plaatsen van tracking-cookies, in strijd is met de AVG.

De krant biedt de gebruiker op de hoofdpagina namelijk drie keuzes. De eerste optie is een gratis versie van de website, waarbij de gebruiker beperkte toegang heeft tot nieuwsartikelen en akkoord wordt gegaan met tracking-cookies. Daarnaast is er een tweede versie die $6,00 per maand kost, met volledige toegang tot de website, maar waar nog steeds tracking-cookies worden geplaatst. Ten slotte biedt de krant een derde versie, waarbij de gebruiker voor $9,00 per maand toegang heeft tot de volledige website en er geen tracking-cookies en advertenties worden geplaatst.

The Washington Post dwingt de bezoeker als het ware om (extra) te betalen om niet te worden gevolgd door tracking-cookies. De Britse privacywaakhond heeft vastgesteld dat dit in strijd is met artikel 7 van de AVG. Artikel 7 bepaalt dat de toestemming ‘vrijelijk’ moet zijn verkregen. Dit houdt in dat de websitebezoeker de keuze moet krijgen om af te kunnen zien van het gebruik van tracking-cookies, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het gebruik van de website.

Volgens ICO is de toestemming in het geval van The Washington Post niet ‘vrijelijk’ omdat de bezoeker van de website geen echte of vrije keus heeft om af te zien van het gebruik van cookies. De website biedt geen gratis alternatief om de site te bezoeken zonder dat je door tracking-cookies wordt gevolgd. De enige mogelijkheid om tracking-cookies te weigeren is door een abonnement van $9,00 per maand af te sluiten. De door The Washington Post verkregen toestemming is om die reden niet geldig.

Of het onderzoek van ICO daadwerkelijk zal leiden tot de oplegging van een boete lijkt onwaarschijnlijk. De krant is per brief gewezen op de wijze waarop toestemming wordt gevraagd. ICO hoopt dat het advies uit de brief wordt opgevolgd. De toekomst moet uitwijzen of ICO verdere vervolgstappen kan gaan nemen tegen The Washington Post.

Nederlandse bedrijven hebben niet de luxe om een brief van de toezichthouder naast zich neer te leggen. Zij moeten wel voldoen aan de bepalingen uit de AVG. De Functionaris kan u hierbij helpen. Als eigenaar van een website kunt u gebruik maken van de diensten van Praivacy, om de privacy van uw websitebezoekers beter te beschermen en op correcte wijze toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.