Nieuws

maart 05, 2020

Flinke Toename Privacyklachten

In 2019 zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens ruim 27.800 klachten binnengekomen die gerelateerd waren aan privacyvraagstukken. Dat is bijna 79 procent meer klachten dan er in 2018 binnenkwamen. Deze enorme groei in aantallen toont aan dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van de AVG-wetgeving, van hun rechten, maar dat ze ook de weg richting de Autoriteit Persoonsgegevens weten te vinden, om gehoor aan hun klacht te geven. Voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen beaamt dit en geeft aan dat het AP bijvoorbeeld klachten binnenkrijgt wanneer een kerk weigert een voormalig lid uit het doopregister te schrijven, wanneer een energieleverancier ondanks eerder bezwaar tóch weer rondbelt met een aanbieding, of wanneer een fysiotherapeut geld vraagt voor inzage in de persoonsgegevens van de patiënt.

Verreweg de meeste klachten (29%) hebben betrekking op een schending van een privacyrecht, zoals recht op inzage of recht van verwijdering. Daarnaast kwamen veel klachten binnen over ongevraagde reclame (15%) en over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl zij dit niet weten of willen (13%).

Van de 27.800 binnengekomen klachten zijn er in 2019 ongeveer 20.700 afgehandeld, wat neerkomt op 67% van de klachten. In 2018 werd nog maar 56% afgehandeld. Er is sprake van een significante stijging van afgehandelde klachten, maar volgens Wolfsen zijn ‘klachten nog steeds langer in behandeling dan wij wenselijk vinden’. Op dit moment voert men in opdracht van de AP en het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uit naar de capaciteit en financiering die nodig is om klachten sneller en effectiever te kunnen behandelen. Dat onderzoek is naar verwachting in mei 2020 klaar.