Nieuws

juli 04, 2019

Franse Autoriteit Persoonsgegevens plaatst cookie demarrage

De CNIL, de Franse Autoriteit Persoonsgegevens, wacht niet op de e-Privacy Verordening en gaat al dit jaar de controle rondom het gebruik van cookies aanscherpen. De CNIL heeft, zo vlak voor de Tour de France, de ambitie geuit dat er geen enkele cookie die persoonsgegevens kan bevatten, meer wordt geplaatst zonder expliciete toestemming. De constructie van de ‘soft opt-in’, waarbij data van de bezoeker kan worden verzameld, is dan niet meer toegestaan. Onder ‘soft opt-in’ valt ook het in Nederland veel voorkomende bericht ‘Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.’ De Franse autoriteit is duidelijk: deze handelwijze geldt onder de AVG niet als rechtsgeldige verkregen toestemming, met name omdat die niet expliciet is gegeven.

Daarnaast gaat de CNIL zich inzetten om de zogenaamde cookiewalls/cookiemuren neer te halen, omdat de daaraan ontleende toestemming niet vrijelijk is gegeven. Een cookiemuur is een schermvullende cookiemelding, waarbij toegang tot de daadwerkelijke site pas wordt verleend als er is ingestemd met het plaatsen van cookies. De CNIL volgt daarbij de Nederlandse AP, die dit in maart 2019 ook al als standpunt aankondigde.

De AVG geldt in heel de EU. De Nederlandse AP lijkt op dit moment nog te wachten op de e-Privacy Verordening, maar dit kan, onder druk van andere Europese autoriteiten en burgerrechten initiatieven, de komende tijd zomaar veranderen. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zoekt u een cookie-oplossing die wél volledig voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming en alvast rekening houdt met de e-Privacy verordening?  Neem contact met ons op, ons product Praivacy.eu, is de oplossing voor privacy op uw websites. 

Bron: https://www.ecranmobile.fr/%E2%80%8BCookies-la-CNIL-devrait-officialiser-la-fin-du-soft-opt-in-debut-juillet_a66735.html