Nieuws

april 05, 2019

Jaarverslag AP en dossier handhaving gelanceerd

Afgelopen jaar werd de nieuwe privacywetgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stond dit jaar dan ook in het teken van organisaties stimuleren de noodzakelijke voorbereidingen te treffen en de privacywetgeving na te leven. “Ook in 2019 blijft de AP voorlichtingen geven om de naleving van de AVG te bevorderen, maar tegelijkertijd zal er steviger worden ingezet op handhaving van deze wetgeving”, aldus voorzitter Aleid Wolfsen.

Klachten en sancties

In 2018 kreeg de AP ruim 11.000 klachten welke vooral gingen over schending van privacyrechten, zoals het recht op inzage. De AP kan ervoor kiezen om een interventie te doen en hiermee het gedrag van een organisatie te beïnvloeden. In 2018 zijn hiermee 720 klachten en 298 datalekmeldingen afgehandeld. Waar in 2018 de focus lag op het beëindigen van mogelijke overtredingen door de organisaties te informeren, zal in 2019 worden overgegaan tot sancties van de AP. Ook in het afgelopen jaar zijn er enige onderzoeken uitgevoerd, wat heeft geleid tot sancties bij onder andere Uber, de Belastingdienst en het UWV.

Dossier handhaving

Aleid Wolfsen laat in het Financieel Dagblad weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens op de goede weg is, “we zijn klaar om onze tanden te laten zien”. De Functionaris zal op haar website ook aandacht besteden aan de handhaving van de privacywetgeving. In het hiervoor aangemaakte ‘dossier handhaving’ zullen we uitgedeelde boetes en sancties bijhouden en beschrijven. Op deze nieuwe manier zullen we u op de hoogte blijven houden over de genomen handhavingsmaatregelen onder de AVG.