Nieuws

april 09, 2020

Miljoenenboete voor Google in Zweden

In maart heeft de Zweedse Autoriteit Persoonsgegevens (Datainspektionen) een boete van 75 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo’n 7 miljoen euro, opgelegd aan Google LLC. De zoekmachine van Google heeft het recht om vergeten te worden overtreden, waardoor de gegevensbeschermingsautoriteit moest ingrijpen.

De Zweedse privacy-waakhond had na een audit in 2017 al laten weten dat Google te traag of te beperkt handelde bij verzoeken van Zweedse burgers om uit de zoekresultaten te worden geschrapt. Het ging om meerdere gevallen waarbij er bijvoorbeeld een gebrek aan nauwkeurigheid of relevantie was om de persoonsgegevens op te slaan, maar ook om gevallen waarbij de dataverzameling als overbodig werd bestempeld. De Zweedse AP concludeerde en beval dat Google een aantal zoekresultaten moest verwijderen. De AP ontving vervolgens signalen dat Google zich niet aan de opgelegde maatregelen hield, waarna een follow-up audit heeft plaatsgevonden. De boete die nu is opgelegd is een direct gevolg van deze audit.

Onder de AVG hebben personen verschillende rechten die hen in staat stelt controle te houden over hun persoonsgegevens. Het recht op vergetelheid is één van deze rechten. Een organisatie moet kunnen aantonen dat zij een goede reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. Hebben zij deze goede reden niet (meer), dan horen ze deze gegevens te wissen. In een aantal gevallen heeft een persoon het recht om aan een organisatie te vragen of persoonsgegevens verwijderd worden. Dit recht geldt bijvoorbeeld wanneer de verzamelde persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of verwerkt, of kan het zo zijn dat een individu een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens later weer intrekt. Het recht op vergetelheid geldt tevens wanneer een organisatie zich niet aan de privacyregels heeft gehouden, maar ook wanneer de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Uiteraard zijn er op dit recht een aantal uitzonderingen.

Google wordt dus verweten te traag of te beperkt te hebben gehandeld bij verzoeken om uit de zoekresultaten geschrapt te worden. Daarnaast gaf de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit Google nog een extra tik op de vingers. Google informeerde websites dat bepaalde zoekresultaten waren gewijzigd en op wiens verzoek deze wijziging was doorgevoerd. Het doorspelen van deze informatie stelde websitebeheerders in staat om desbetreffende webpagina op een ander adres te publiceren, waardoor deze wederom in de zoekresultaten verscheen. Bij gebrek aan wettelijke grondslag sommeerde de gegevensbeschermingsautoriteit Google hier per direct mee te stoppen.

Uit dit soort berichten wordt duidelijk dat grote bedrijven zoals Google zich lang niet altijd aan de AVG-wetgeving houden, voornamelijk om commerciële redenen. De Functionaris staat klaar om u van advies te voorzien, om ervoor te zorgen dat uw website wél aan de AVG-wetgeving voldoet.