Nieuws

oktober 22, 2020

Datalek bij gemeente Bergen op Zoom

In februari van dit jaar is de gemeente Bergen op Zoom slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Doormiddel van ‘phishing-mails’ hebben hackers zichzelf toegang verschaft tot de mailboxen van in totaal 9 medewerkers van de gemeente. Dat liet het college van burgemeester en wethouders middels een brief weten aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft hierop direct actie ondernomen om de onbevoegde toegang te beëindigen. Daarnaast hebben ze het lek direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Omdat uit nader onderzoek is gebleken dat niet kan worden uitgesloten dat de hackers toegang hebben gehad tot persoonsgegevens zag het gemeentebestuur zich genoodzaakt haar inwoners en de gemeenteraad hierover te informeren. Er wordt uitgegaan van een risico op mogelijk misbruik van gegevens, bijvoorbeeld door identiteitsfraude. In de mailboxen van de medewerkers van de gemeente bevonden zich e-mails die persoonsgegevens van inwoners van de stad bevatten. Het ging hier bijvoorbeeld om mensen die hun cv hebben gemaild, maar ook om klantgegevens die per e-mail zijn uitgewisseld. De kans is aanwezig dat de hackers via de accounts van de medewerkers ook toegang hebben gekregen tot andere bestanden met persoonsgegevens waaronder naam, adres en BSN-nummers van inwoners van Bergen op Zoom.

De ongeveer 400 mensen die het hier betreft zijn door de gemeente op de hoogte gesteld van het datalek  Daarnaast heeft het college besloten om de mededeling over het datalek ook openbaar te maken via een persbericht. Het gemeentebestuur adviseert haar inwoners ten slotte om alert te zijn op mogelijke valse berichten die bijvoorbeeld afkomstig lijken van de overheid. “Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens bij de gemeente veilig zijn. Wij werken doorlopend aan het verbeteren van de beveiliging en nemen dit zeer serieus. We doen er dan ook alles aan om de gevolgen van datalekken tegen te gaan en herhaling te voorkomen” aldus het college van B&W.