Nieuws

augustus 15, 2018

Websites van Top 50 advocatenkantoren in strijd met de nieuwe privacywet

De Functionaris heeft in de afgelopen periode onderzocht of de 50 grootste advocatenkantoren van Nederland zich houden aan de privacywetgeving. Dit als introductie op de nieuwe software oplossing Praivacy. Uit de verzamelde informatie via de Praivacy scraper – een applicatie dat elke pagina van een website bezoekt en controleert op de aanwezigheid van cookies – en een analyse van de websites van de 50 grootste advocatenkantoren blijkt dat een grote meerderheid zich op dit gebied niet houdt aan de privacywetgeving. De scraper heeft de websites gedurende de maand juli, bijna 2 maanden na het van toepassing worden van de AVG, bezocht. Eventuele wijzigingen die daarna op de websites hebben plaatsgevonden zijn niet in de onderzoeksbevindingen meegenomen. 

De Functionaris heeft specifiek onderzocht of deze advocatenkantoren gebruik maken van zogenoemde tracking cookies en of hiervoor op een correcte wijze toestemming wordt gevraagd. Zie hier ons filmpje met meer informatie over cookies. Daarnaast is gekeken of de privacyverklaringen van de websites volledig en correct zijn. 

Zoals eerder aangegeven, blijkt dat een grote meerderheid van de onderzochte advocatenkantoren zich niet aan de wetgeving houdt. In veel gevallen wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies, terwijl deze wel persoonsgegevens bevatten. Ook is het regelmatig onmogelijk om de geplaatste cookies te weigeren of de toestemming in te trekken. Het uitgebreide onderzoeksverslag en de verantwoording van de onderzoeksresultaten zijn opgenomen in een whitepaper. 

De oplossing
Door de specialisatie van De Functionaris in het privacyrecht en onze samenwerking met IT’ers die gespecialiseerd zijn in artificial intelligence, kunnen de bovenstaande problemen voor u verleden tijd zijn. Onder de naam Praivacy bieden we een product aan met: 

  • Een aantrekkelijke cookiemelding die voldoet aan de toestemmingseisen van de AVG en klaar is voor de aanstaande ePrivacy verordening;
  • Een bij uw website passende cookieverklaring;
  • Een op maat gemaakte en door gespecialiseerde juristen gecontroleerde privacyverklaring en, onze klap op de Praivacy vuurpijl,
  • Altijd en geautomatiseerd onderhoud van bovenstaande juridische producten. Wijzigt je website? Dan wijzigt ook jouw cookiemelding, de cookieverklaring en/of je privacyverklaring!

Het respecteren van de privacy van de bezoeker kan via het product Praivacy van De Functionaris al voor een zeer gering bedrag. Het product waarmee uw website kan voldoen aan de vereisten uit de AVG wordt aangeboden vanaf 10 euro per maand!

(Aan)vragen of opmerkingen
Mocht u meer informatie willen over Praivacy.eu of heeft u vragen over de inhoud van dit artikel, dan kunt u zich richten tot Leonard van der Leeden via Leonard@defunctionaris.nl

Heeft uw website, inmiddels of naar aanleiding van dit artikel, wijzigingen ondergaan en zou u deze wijzigingen graag terugzien in een aanvullende publicatie van De Functionaris, dan kunt u uiteraard contact opnemen.