Nieuws

maart 27, 2020

Corona, werkgevers en AVG

In de afgelopen weken heeft het coronavirus een groot deel van het sociale leven in Nederland stilgelegd. Er zijn verschillende bedrijven die hun werkzaamheden stil moesten leggen en hun deuren hebben moeten sluiten. Veel andere bedrijven laten hun werknemers vanuit huis werken, met grote gevolgen voor het privacybeleid van deze bedrijven, maar daarover later meer. Vandaag willen we graag stilstaan bij ‘Wat te doen met een zieke werknemer?’

Wat mag een werkgever wel of niet?

Gezondheidsgegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens en mogen als dusdanig niet zomaar verwerkt worden. Sinds de uitbraak van de coronacrisis en de aangescherpte maatregelen, ontstaan bij werkgevers steeds meer vragen omtrent zieke werknemers en de AVG. Wat mag u als  werkgever wel of niet vragen van uw medewerkers? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op haar website een aantal vragen en antwoorden opgenomen met betrekking tot privacy en de coronacrisis. Deze vragen en antwoorden zijn echter dusdanig geformuleerd dat deze onderhevig kunnen zijn aan interpretatie en zodoende roepen ze soms meer nieuwe vragen op dan dat ze trachten te beantwoorden.

Deze periode is het goed mogelijk dat u het vermoeden heeft dat een van uw werknemers besmet is met het coronavirus. Het is u als werkgever niet toegestaan om naar de aard of oorzaak van iemands ziekte vragen, dus ook de vraag of een werknemer corona heeft is niet toegestaan. Wanneer een werknemer zelf aangeeft besmet te zijn met het coronavirus is het niet toegestaan om deze informatie vast te leggen of te delen. Daarnaast is het nadrukkelijk niet toegestaan om als werkgever zelf controles op corona uit te voeren onder personeel. Preventief testen van werknemers op corona mag enkel gebeuren via de (bedrijfs)arts.

Het is u dus niet toegestaan om werknemers naar hun gezondheid te vragen of om zelf tests af te nemen om te controleren op het coronavirus. De AP heeft echter wel gesteld dat in deze uitzonderlijke tijden van een werknemer verlangd mag worden dat deze meewerkt. Op basis hiervan mag een werknemer naar huis gestuurd worden wanneer hij of zij verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont, of wanneer u hier aan twijfelt. Daarnaast heeft u het recht om van uw werknemers te verlangen dat deze hun gezondheid zelf scherp in de gaten houden en controleren (bijvoorbeeld door zijn of haar temperatuur te meten). Tot slot geeft de AP aan dat het u is toegestaan om een werknemer te vragen contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle.

In deze uitzonderlijke tijden kunnen we ons goed voorstellen dat u vragen heeft omtrent de AVG en het coronavirus. Met deze vragen kunt u altijd bij ons terecht. Onze bevlogen experts voorzien u graag van antwoorden en verder advies.