Nieuws

december 04, 2018

Tech-sector slaat alarm: waar blijft de e-Privacyverordening?

Afgelopen week verscheen er aan het adres van de Europese Commissie een brandbrief. In deze brief werd door ruim 40 bedrijven & NGO’s uit de Tech- en advertentiesector opgeroepen om haast te maken met de e-Privacyverordening. Deze Europese verordening bevat nieuwe regels die naast de AVG van toepassing moeten zijn op de verwerking van persoonsgegevens door cookies en andere technieken. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel, op het moment van inwerkingtreding een gedeelte van de Nederlandse Telecommunicatiewet zal gaan vervangen.

De Europese Commissie had in eerste instantie de wens om deze e-Privacyverordening op 25 mei 2018 (gelijktijdig met de AVG) van kracht te laten worden. Onenigheid en intern geruzie over de uiteindelijke tekst van het wetsvoorstel hebben ervoor gezorgd dat deze deadline niet gehaald werd. Het wetsvoorstel ligt op dit moment nog op de plank bij het Europees Parlement.

Terug naar de brandbrief: de schrijvers van de brief hekelen de trage voortgang van de Europese Unie, terwijl er genoeg reden is om haast te maken. Volgens de schrijvers ondermijnt de datahonger van grote bedrijven als Facebook, Google en LinkedIn niet alleen de advertentiemarkt en de fundamentele grondrechten van burgers van de Europese Unie maar vormt het ook een grote bedreiging voor onze democratie. Daar komt bij dat schandalen zoals Cambridge Analytica en andere datalekken ervoor zorgen dat burgers in een snel tempo het vertrouwen in de technologiesector verliezen.

De tech-sector en adverteerders zijn hierom gebaat bij duidelijke regels die de vertrouwelijkheid van gegevens van burgers op het internet kunnen garanderen. Vandaag op 4 december 2018 komen alle privacy-ministers van de EU bij elkaar om over de voortgang van de e-Privacyverordening te spreken. Als volgens de briefschrijvers de EU het wetgevingsproces nu nog verder zou vertragen en niet door zou pakken wordt een verkeerde boodschap gegeven. Burgers en de technologiesector verwachten namelijk dat de EU hun rechten en belangen beschermt tegen praktijken die de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens schade kunnen toebrengen.

Uit de onderhandelingen van 4 december 2018 zal moeten blijken of en wanneer deze e-Privacyverordening in werking zal treden. Wilt u in tegenstelling tot de Europese Unie wel haast maken en de verzameling van persoonsgegevens door cookies op uw website aanpakken, dan bieden wij u graag de oplossing van Praivacy aan. Door onze oplossing wordt op een manier die voldoet aan huidige en toekomstige privacywetgeving toestemming gevraagd voor het plaatsen en uitlezen van cookies!