Nieuws

september 11, 2019

Rechter: UWV moet schadevergoeding betalen op grond van de AVG

De kantonrechter in Amsterdam heeft een vrouw in het gelijk gesteld die het UWV aansprak op het onterecht delen van informatie met haar nieuwe werkgever. Het UWV moet haar een schadevergoeding van 250 euro plus de proceskosten betalen.

De zaak

Eiseres heeft tijdens haar dienstverband bij “werkgever 1” een burn-out gekregen. Na enige tijd is zij in dienst getreden bij “werkgever 2”. Het UWV stuurt vervolgens, foutief, een zogenaamde attenderingsbrief naar werkgever 2 met onder andere de zinsnede ‘Uw werknemer (…) is langer dan anderhalf ziek.’. Werkgever 2 was niet op de hoogte van de langdurige ziekte van eiseres. De timing was ook ongelukkig, want werkgever 2 moest juist beslissen of het contract met eiseres zou worden verlengd.

Het UWV erkende dat de AVG is overtreden, maar partijen werden het niet eens over de schade en de eventuele vergoeding. Het contract van eiseres is weliswaar verlengd, maar zij stelt, voor een periode van zes weken en vrij kort na haar burn-out, veel stress te hebben ervaren door de fout van het UWV en vordert daarom 500 euro schadevergoeding.

De rechter

De rechter stelt vast dat het UWV voor het versturen van de attenderingsbrief een geautomatiseerd systeem gebruikt, zonder inhoudelijke toets of controle, waarbij het voor medewerkers niet mogelijk is om vooraf een controle uit te voeren. De rechter oordeelt vervolgens dat het UWV nader onderzoek had moeten doen naar de situatie van eiseres.

Daarnaast stelt de rechter vast dat alleen het bericht dat eiseres langdurig ziek is (geweest), dus zonder uitleg of medische details, op zichzelf al een gevoelig persoonsgegeven is (art. 9 lid 1 AVG). Tevens stelt de rechter dat het schadebegrip hier ruim moet worden uitgelegd (art. 6:106 lid 1 BW & considerans 146 AVG). De rechter oordeelt ten slotte dat de schade van eiseres weliswaar klein is, maar niet minder reëel. De rechter veroordeelt het UWV tot het betalen van 250 euro schadevergoeding plus de proceskosten (329,54 euro).

De moraal

Let bij geautomatiseerde systemen goed op uitzonderingsgevallen, zorg ervoor dat ingrijpen en controle mogelijk blijft. Realiseer u daarnaast dat het begrip ‘schade’ in de AVG zeer ruim uitgelegd wordt en dat bijvoorbeeld stress daar, onder omstandigheden, ook onder kan vallen.