Nieuws

maart 22, 2019

AVG-boetes? De Autoriteit is er klaar voor!

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft haar boetebeleid aangepast aan de AVG. De maximale boetebedragen zijn nu onderverdeeld in vier oplopende categorieën. Elke categorie heeft vervolgens een minimum- en een maximumboete. De Autoriteit neemt het gemiddelde daarvan als uitgangspunt en verhoogt of verlaagt het bedrag aan de hand van een aantal factoren, zoals verwijtbaarheid, recidive, de omvang van de schade, het aantal betrokkenen en de aard, duur en ernst van de overtreding.

Uitgangspunt is dat de boete afschrikwekkend, maar wel proportioneel moet zijn. In het geval van (zeer) kleine organisaties kan de AP eventueel rekening houden met de financiële situatie, waarbij bovenstaand uitgangspunt niet uit het oog wordt verloren. Naast de AVG kan de Autoriteit ook boetes opleggen op grond van onder andere de Uitvoeringswet AVG, de Wet politiegegevens , de Telecommunicatiewet en de eIDAS-verordening.

Er komen op een later tijdstip nog Europese boeteregels aan, maar wanneer is onbekend. Die nieuwe regels zullen dan de huidige Nederlandse regels vervangen.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-past-boetebeleidsregels-aan

De Functionaris publiceert binnenkort een overzicht van alle handhaving onder de AVG in Europa. Dit dossier zal geplaatst worden als pagina op defunctionaris.nl. Houd onze website in de gaten!